Regulamin

DEFINICJE

Administrator – Miliart Studio Milena Wójtowicz, ul. Sudecka 91, 20-867 Lublin, NIP 712-320-08-23

Dane – informacje oraz treści, które Użytkownik umieszcza na Platformie w tym dane osobowe.

Platforma – przestrzeń umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Administratora Usług.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną, w tym usługa Kreator Wnętrz 3 w 1

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług, w tym z Witryn Internetowych, która skończyła 13 lat.

Zamówienie – wyrażenie przez Użytkownika chęci skorzystania z Usług.

Witryny Internetowe – strony internetowe znajdujące się pod adresem: intericreator.pl i inne.